Rất rất muốn cầm tay.

Sống cho qua một ngày

 

Rất rất muốn đêm nay

Nói những chuyện sau này

 

Giả như ngày hôm ấy

Đừng mong người đến vậy

 

Liệu lúc này

Có muốn

Một lần hôn

Tóc mây.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s