“tại sao lúc nào cũng thế
quen người đã muộn
chờ người thật lâu
yêu người thật sâu
trong như nước cất
vậy mà như điều khuất tất
lúc nào cũng phải giấu đi”

— Zelda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s