Âu kai. Có một chuyện đơn giản thế này.

Nếu tôi thấy nó đẹp, thì nó đẹp. Nhưng nếu tôi thấy nó đẹp mà người khác thấy nó xấu, thì đó là việc của người khác, không phải việc của tôi.

Cũng giống như yêu một người. Tôi yêu, là tôi yêu. Nhưng nếu tôi yêu, mà người khác nói với tôi thứ tình cảm đó là vớ vẩn, hay khinh thường nó, hay không chấp nhận nó, thì đó là việc của người khác, không phải việc của tôi.

Việc của tôi là cứ nhìn thấy những cái đẹp bằng con mắt của mình. Yêu và cảm nhận bằng tâm hồn của mình. Nói cho cùng, đường dưới chân dùng mắt mình mà nhìn, chứ có lắp mắt người để thế được đâu.

Tiếc rằng rất nhiều người dùng mắt người khác, dán lên mắt mình, xong rồi nhìn thế giới, rồi đòi đi tìm đường riêng.

Riêng ở đâu ra mà riêng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s