của mình:

Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo nửa đời.

Người trao nửa nụ cười

Tôi mất cả đời để quên.

 

của bạn đòi sửa:

Ánh mắt người trìu mến

Tôi cắn môi ngượng ngạo

Như vị cồn rượu nồng

Người cười, tôi nghiện say

 

Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo nửa đời

Người trao nửa nụ cười

Cả đời tôi vấn vương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s