thơ con ếch

Vui thì cười một cái.

Buồn thì cười hai cái.

Ha ha ha ha ha.

Mãi không qua ngày dài.

Có chút nhớ H…(tự điền đi, rhyme mà)

– MiE.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s