[27/03/2017] thơ con cóc

Bạn vì người ta đau lòng mà đau lòng
Người ta có vì bạn đau lòng mà đau lòng?
Nếu người ta đã không vì bạn đau lòng mà đau lòng
Hà tất gì bạn phải vì người ta đau lòng mà đau lòng.
Vui thì cười một cái
Buồn thì cười hai cái
Đau xót quá thì trùm chăn ngủ
Cuộc đời cứ vậy mà giản đơn.

– MiE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s