Lúc em ngồi viết thứ này, Hoài đang ngủ say bên kia đầu dây. Còn em đáng ra phải ngồi học.

Chỉ là, ờ, muốn nói ngồi nghe tiếng thở đều đều của Hoài làm bài cũng thấy yên tâm?

Hmm, kỳ cục.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s