[21/02/2017] selfish?

abs_003_desktop

Bảo em ích kỷ?
Ờ, em chịu thôi. :v :))
Hmm, nói về ích kỷ, chắc là không hẳn đâu?

Chỉ là ờm, em muốn người đó là của một mình em thôi?

Mọi chuyện buồn vui đớn đau đều là vì em.

Chuyện gì xảy ra cũng bảo với em đầu tiên.

Cũng chỉ có em có thể nổi khùng vào lúc 1 giờ đêm rồi thảo mai làm như chưa có chuyện gì xảy ra vào 6 giờ sáng hôm sau, vì người em yêu vừa giỏi giang vừa bao dung vừa thấy em đáng yêu nhất nữa. :))

Ahihi, thế thôi làm sao gọi là ích kỷ được?

Nhỉ?

 

– MiE

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s