[E6] 05/07/2016

bcc6ec027e70e6df8554ed8600a66801

“I was told love should be unconditional.”

– Gillian Flynn, GONE GIRL.

 

Ai đó từng nói với tôi, yêu thương nên là một khái niệm vô điều kiện.

.

Đó là quy luật, bởi ai cũng nói thế.

.

Nhưng nếu yêu thương không có bất kỳ giới hạn nào, không có bất kỳ ranh giới nào, cũng không có bất kỳ điều kiện gì, vậy làm sao cân đo đong đếm những đúng sai?

.

Làm sao chúng ta biết điều gì nên, và không nên làm?

.

Làm sao chúng ta biết đến mức nào là yêu thương quá nhiều, và đến mức nào, là yêu thương chưa đủ?

.

.

Nếu ta luôn luôn biết mình được yêu thương vô điều kiện, vậy thử thách nằm ở đâu?

.

*****

.

“Làm sao chúng ta biết chúng ta đang quan tâm quá nhiều? Tại sao chũng ta phải căn đo đong đếm từng chút từng chút tình cảm như vậy?”

.

“Em không biết, với em, một là không quan tâm, hai là quan tâm rất nhiều.”

.

“Hmm, vậy chị nằm đâu trên cái scale đó?”

.

“Em không có scale, chị tự đoán đi. Chúc may mắn.”

.

– MiE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s